Uggerby Å
Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn

Broken clouds 13° C

Go to products
banner.jpg
Season: 16/01 to 15/11

I åen findes en stor bestand af havørred, bækørred, ål, skalle og gedde.


Uggerby Ås havørredstamme er unik på grund af den størrelse. Gennemsnitsvægten ligger på ca. 5 kg, og der fanges hvert år fisk op til 10 kg.


Foreningen har ca. 50 km fiskeret ved åen.


På kortet kan du se, hvor du må fiske. Rød farve betyder alt fiskeri forbudt. Ved åen er fiskeretten markeret med skilte.


Fiskekort samt statstegn skal medbringes og forevises på forlangende af fiskeribetjente, lodsejere eller medlemmer med gyldigt medlemskort.

Fish types

Eel
Trout
Pike
Seatrout
Skalle

Find your way