Tørning Å
Sønderjysk Sportsfiskerforening

Few clouds 9° C

Go to products
DSCF4118 copy.jpg
Season: 01/04 to 31/10

Strækning: Fiskeretten omfatter stykket fra broen i Christiansdal til 100 meter nedstrøms den røde træbro på engen samt kanalen fra cementbroen ved parkeringspladsen til udløbet i Haderslev Dam.

Fiskeriet:  Tørning Å deles op i en henholdsvis gammel og en ny zone. Den gamle zone er efter etablering af Hindemaj blevet et blindt løb. Det gror som regel til i løbet af sommeren, og der er ikke basis for det store målrettede fiskeri. Der kan dog fanges ål, Skaller og suder, og i foråret kan der fanges de flotteste aborrer på op til 45 cm. Den øvre del, som er den nye zone, kan kaste de fleste fisk af sig. Der er meget varierede bundforhold og dybde. Der er ca. 500 meter, hvor der kan fanges pæne gedder, flotte aborrer og enkelte laksefisk samt ål. Desuden fanges i Tørning Å jævnligt brasener på op til et par kilo og skaller på op til 1 kg. Det er som regel bedst med jigs, hvor man kan komme tæt ind til brinkerne, men små spinder og wobler kan også varmt anbefales. Skaller og brasener fanges på orm. Fiskeriet varierer meget i forhold til vandføring og årstid, men som lystfisker får man jo altid og om ikke andet en god oplevelse i naturen og måske et glimt af isfuglen.

Fiskeri tilladt:   

Fra den første søndag efter den 15. januar til 15. november, begge dage inkl. --------Isefiskeri forbudt --

Dagkort kan købes i perioden fra 1 april og med 31 oktober.

Fangstbegrænsning i foreningens vande , der må højest hjemtages 3 fisk pr. dag, undtaget dog fredfisk.

Agn.   

Fiskeri med rogn er forbudt. -  1 Stang pr person.

Mindstemål  

Havørred  40 cm

Bækørred  30 cm

Søørred   40 cm

Stalling    Totalfredet

Sandart    50 cm        Fredet 1 maj til 31 maj, begge dage incl.

Karpe     over 50 cm genudsættes

Aborre    Må hjemtages fra 25 cm til 35 cm

Gedde    Fredet 1. april til 30. april, begge dage incl.

Ål        Total fredet

Flod Krebs  Han krebs 10 cm, Hun krebs 11 cm

  ALT FISKERI I HINDEMAJ SØ SAMT I DE TO SMÅ SØER ER FORBUDT. Fish types

Perch
Bream
Pike
Skalle

Find your way