Vejen Å
Vejen og omegns Sportsfiskerforening

Broken clouds 11° C

Go to products
kongeå.jpg
Season: 16/04 to 31/10

Vejen å er et tilløb til Kongeåen med flot natur og gode chancer for havørred og laks. Ligeledes kan dyrkes et spændende fiskeri efter bækørred og stalling. 


Hjemmeside:

http://www.vosf.dkFiskested:

Vejen Å fra Gestenvej og ca. 2 km nedstrøms til det gamle Vejen Rensningsanlæg.


Vejen og Omegns Sportsfiskerforening


Længde, fiskested:

2,00 km


Sæson:

Fiskesæson 16. april - 31. oktober


Mindstemål:

Laks 40 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, Gedde 60 cm


Kvote-information:

Der må maksimalt hjemtages 1 laks pr fisker årligt. Fangst af laks skal indberettes på: www.sydvestjydsk.dk samme dag, som den er fanget, inden midnat kl. 24.00, også selvom laksen er genudsat.


HUSK: Inden du starter din fisketur, skal du selv undersøge på www.sydvestjydsk.dk, om du stadig må hjemtage en laks, eller om kvoten er opfisket.


Fisk, som skal genudsættes, skal forblive i vandet i et net, mens krogen frigøres. Ingen fotos af fisk på bredden, før fisken genudsættes.


Fangstbegrænsning:

For at skåne bestanden af ørreder og få flere gydefisk i åen, må der kun hjemtages 1 havørred eller 1 bækørred pr. dag.


Lokale fiskekregler

Børn under 18 år fisker gratis! Fiskekortet giver ret til fiskeri med 1 fiskestang. Der må kun fiskes med én enkelt, dobbelt eller trekrog. Krogen skal være uden modhager. Til fiskeri med orm skal benyttes en cirkelkrog uden modhage.Undermålsfisk skal straks genudsættes. Det er forbudt at vade i åen.


Parkering:

Brug anviste P-plads ved Brevdueforenings klubhus eller ved Kolonihaverne Engvej (15)


Adfærd og færdsel:

Vis hensyn til lodsejere, skade på ejendom skal straks meldes til formanden eller kasserer.Hunde må ikke medtages. Det er forbudt at vade i åen.Eksisterende ruser skal respekteres. Henkastning af affald er forbudt.

Rules and regulations

Fish types

Trout
Seatrout
Salmon
Raibow trout
Grayling

Find your way