Hvirlå
Sportsfiskerforeningen Vidå

Clear sky 11° C

Go to products
DSCF4355.JPG
Season: 16/04 to 31/10

Hvirlå, er et af vidå-systemets mindre tilløb. Her fiskes fortrinsvis efter bækørred og stalling og ål, men laks og havørred kan også træffes her. Lav vandstand kan besværliggøre fiskeriet i sommerperioden, hvor kendskab til de gode standpladser er en fordel. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten i Hvirlå fra Emmerske bro til broen ved Hostrup Præstegård

Fish types

Eel
Trout
Seatrout
Salmon
Grayling

Find your way