Grønå
Sportsfiskerforeningen Vidå

Clear sky 9° C

Go to products
DSCF4606 copy.jpg
Season: 16/04 to 31/10

Grønå, er Vidås største tilløb. Grønåen er med sine dybe sving på det nederste stykke et yndet havørredvand. Der fiskes med blink og spinner samt med flue ligesom i Vidåen nedstrøms udløbet. Opstrøms Vindtvedkanalens udløb bliver Grønåen smallere og dybere med mange flotte sving og høler. Her findes en bestand af bækørreder og stalling. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten fra Slogsås og Ugebæks sammenløb ved Saksborg til udløbet i Vidåen sydfor Tønder by ( undtaget er stykket øst for broen Lydersholmvej samt Noldestykket og den sydlige bred fra Saksborg til Hajstrup og enkelte parceller øst for Hajstrup).

Fish types

Trout
Seatrout
Salmon

Find your way