Karup å, Simested å, Skals å, Jordbro å og Fiskebæk å
Viborg

Broken clouds 5° C

Go to products
banner1.jpg
IMG_0905.JPG
Season: 01/03 to 31/10

Fiskekort til Viborg Lystfiskerforening giver adgang til nogle af Danmarks bedste fiskevand for ørredfiskeren kort over vandende kan ses her: Kort over fiskevandet


Simested Å


Simested å er kendt for sin unikke stamme af meget store havørreder, og for de meget smukke omgivelser. Her er vi blevet sparet for forurening gennem en menneskealder, og denne klarvandede dybe strøm kaster hvert å mange rigtig store fisk af sig. 


Nedstrøms Skinders bro slynger åen sig gennem den 450 ha. fredede Borup Hede, et smukt og stærkt kuperet lyngområde med den karakteristiske 27 meter høje Brakbjerg, hvorfra der er en storslået udsigt over ådalen. Netop her nedenfor Brakbjerg ligger en af åens store kendte gydepladser hvor man i december kan se de store havørred på leg. Her og mange kilometer nedstrøms er strømmen hurtig, åen er fyldt med dybe huller, store sten og lange gruspartier i bunden. Nedstrøms Borup bro ændrer åen og landskabet langsomt karakter, man føler fjordens nærhed, strømmen bliver roligere, landskabet åbner sig, der bliver højt til himlen og man får en helt anden karsk og storladen naturoplevelse. 


De hundreder og atter hundreder af havørreder, der hvert år tager på brudefærd i Simested å, skal alle igennem dette stykke, og specielt i perioden juni til august, fanges der utrolig mange store blanke opgængere på disse nedre stykker. 


Foreningen har fiskeretten på begge sider af åen, fra Skinders bro til udløbet i Hjarbæk fjord, ialt omkring 18 km åbred.


Karup Å


I verdensberømte Karup å fanges der masser af store stærke havørreder. 

Ingen anden dansk å er beskrevet så meget og så ofte som Karup å, både i dansk og udenlandsk lystfiskerlitteratur. De kendte steder som Vormstrup svingene, Hagebro stykket og Høgild er en stor og væsentlig del af dansk lystfiskerhistorie. Åens mange slyngninger, de dybe høller og det mægtige strømpres, vil gribe enhver havørredfisker.

Viborg Lystfiskerforening har fiskeretten på et par af de gode kendte stykker ved Høgild og Hessellund, plus et par områder på den øvre del af åen ved Bøgelund. 

De forbedrede passageforhold ved Karup by har nu givet havørrederne meget mere vand at boltre sig på og der er næppe tvivl om at vores stykker ved Bøgelund bliver et hotspot i årene fremover. 

Foreningen råder også over en fiskehytte ved Høgild hvor der er overnatningsmulighed for foreningens medlemmer.


Skals Å


Skals åens løb er meget forskelligartet, skiftende mellem det langsomt henflydende, til de meget kraftige strømpartier man bla. ser nedstrøms broerne ved Løvel og Ejstrup.


Havørreden er den altdominerende fisk i Skals å, der tidligere levede i skyggen af områdets andre vandløb, men i dag nok den der kaster allerflest ørreder af sig. 


Denne store dybe å afvander et kollosalt geografisk område, og er umiddelbart meget svær at læse pga. det uigennemsigtige vand, der ofte gør det svært at se bunden. Det uklare vand skyldes at Skals å afvander en lang række søer, bla. Fussing sø, Tjele Langsø, Hærup sø, Klejtrup sø og Glenstrup sø. At vandet er uklart er til tider en stor fordel for lystfiskeren, for selv på en varm solskinsdag kan det nemlig lade sig gøre at fange havørred i Skals å. 


Foreningens arbejde med at restaurere gydebanker i sidebækkene, el-fiske og udsætte yngel, har i den grad båret frugt, og idag har vi et havørredvand i absolut topklasse.


 Viborg Lystfiskerforenings fiskeret begynder et par hundrede meter opstrøms Løvelbro ved hovedvej A13, og slutter ved åens udløb i Hjarbæk Fjord, ialt omkring 25 km åbred. 


Naturen ved I den mægtige Skals ådal er primært store engarealer og græsningsområder.


Jordbro å


Jordbro å er et enestående vandløb, her er naturen stor, uforstyrret og mere vild end ved andre vandløb. Den lystfisker der ønsker at fiske i uspoleret og uberørt dansk natur kan få sin lyst styret her. 


Foreningen har fiskeretten på mere end 20 km af åen fra sammenløbet mellem Jordbromølle og Mønsted å, lige syd for Stoholm. Her på de første kilometer veksler åen fra at være ganske smal og dyb til et lidt bredere forløb gennem udkanten af Stoholm op til området omkring Skalmstrup. 


Videre nordover slynger åen sig gennem gennem Liebes og Dalgas plantager, hvor arealerne langs åen ikke har været rørt i årtier, her er en efter danske forhold enestående smuk, vild og uvejsom natur med et rigt dyreliv bla. masser af kronhjorte. 


Nord for Skivevejen, nedstrøms Jordbro Mølle, afløser det ene vinkelrette sving det andet. Her er en rivende strøm, grusbund, store høller, puder af vandranukler og svajende vandplanter, et helt ideelt sted at fiske med flue. 


På trods af åens relativt beskedne bredde på 3 - 5 m. fanges der hvert år fisk på 5 -10 kg i Jordbromølle å. I sommerperioder med varmt solrigt vejr og ringe nedbør bliver åen klar som gin og havørreden gemmer sig dybt under brinkerne og kan være vanskeligt at lokke. 


Ved el-fiskeriet fanger vi normalt omkring 150-200 havørreder på en strækning på blot 2 km. Så fisk er der masser af.


Fiskebæk Å


Det gode havørredfiskeri er for alvor ved at vende tilbage til Fiskbæk å, det har blandt andet udmøntet sig i, at der i år (2012) blev fanget en fisk på over 10 kg. 

Efter mange år med miljøvenlig grødeskæring, udsætning af fisk og etablering af gydebanker, er det gode havørredfiskeri på vej mod tidligere tiders niveau, hvor Fiskbæk å var foreningens absolutte topvand. 

Fiskbæk å gennemløber store, næsten øde områder med enge og udyrkede arealer. Foreningen har fiskeretten på omkring 25 km, fra lige vest for Ravnstrup til udløbet I Hjarbæk fjord. 

Havørredfiskeriet I Fiskbæk å foregår hovedsagelig tæt langs åens grødekanter hvor havørreden står i skjul, og specielt om aftenen lader de sig lokke ud til flue, spinner eller wobler. Åens lidt kanalagtige karakter og langsomt henglidende strøm, tiltrækker også mange af fjordens steelheads, der ofte træffes i småflokke.

Fish types

Trout
Seatrout