Haderis Å
Henning Sandager

Clear sky 10° C

Go to products
storå.jpg
fiskekort.jpg
Season: 01/03 to 31/10

Haderis Å

Haderis Å er det største tilløb til Karup Å og sammenløbet sker ved Hagebro, hvor fiskeretten er fra Staulund og til udløb ved Hagebro. Spændende bæk- og havørred fiskeri. Prøv en skumbille fisket opstrøms, og havørreden går amok! Eller blot gå på eventyr og list dig afsted langs åen i uspoleret natur.

Cirka 2,5 kilometer lang strækning syd for Haderup er fredet, som sikrer de landskabelige værdier på begge sider af åen. Fredningen ligger midt i den store flade Karup Hedeslette. Ved Haderis Å ligger sammenblæste klitlandskaber, der i dag er tilgroede, med egekrat.

Kæmpe vandpleje er gjort de senere år med nedlæggelse af dambrug, etablering af gydebanker og genslyngning af tilløb. Opstrøms broen ved Haderup er der anlagt handicap venligt fiskestræk.


For regler og yderligere information besøg mv-lf.dk.


Se kort over MV-LF's fiskevand ved Haderis Å.

Fish types

Trout
Seatrout
Grayling