Karup Å Systemet incl. Haderis Å og Stor Å
Henning Sandager

Broken clouds 13° C

Go to products
Banner.jpg
Skærmbillede 2024-02-02 kl. 07.42.19.png
487D047D-0436-40F6-AE83-29EEF722EA11_4_5005_c.jpeg
AC2A90E8-5B1F-4755-AB56-1C32522C6605_4_5005_c.jpeg
Season: 01/03 to 31/10

Karup Å

Vel noget af det bedste fiskevand i Karup Å, med fiskeri ned- og opstrøms Hagebro samt opstrøms Høgild broen, med fiskevand op til Karup by og opstrøms til Skygge.

Det er primært havørred fiskeri, men åen huser ligeledes mange bækørreder og ofte kan man liste en af de større bækkere til at tage sin agn. Ind imellem fanges der desuden en del regnbueørred.

Den bugtede å i den smukke ådal holder mange klassiske standpladser. F eks. navnet Grønbæks Store Hul får hjertet til at slå lidt hurtigere hos de fleste, og nethinden ser fluen, spinneren eller ormen svinge rundt og havørredden på over de 10 kg. hugger kontant. - Hvert år fanges flere trofæ havørreder på dagkortstykkerne.

Mange stræk er kendetegnet ved en kuperet og skovrig Ådal, og åen bugter sig igennem landskabet via det ene sving efter det andet. Mejerihullet, Forhåbningshullet, Venskabsbroen og Det grønne Sommerhus er velkendte steder der fra det øvre stykke. Helt tilbage fra de gamle dage, har det blandt de lokale lystfiskere lydt, at i Fårbæk er der nu skønnest.

På det nedre stykke er landskabet fortsat kuperet og som på det øvre stykke bugter åen sig igennem Ådalen med sving som Den store Leg, Sommerhus Svinget ved Det røde Sommerhus, Møllersvingene, Det sorte, Pælehullet, Det bløde og Karolines Hul. Foruden Det røde Sommerhus, der er et varetegn findes Halvtaget også på det nedre stykke. Mange fisk er igennem tiderne blevet fremvist og fejret under Halvtaget, og mange lystfiskere har delt deres passion i Det røde Sommerhus siden det blev opført for snart 100 år siden.


Haderis Å

Haderis Å er det største tilløb til Karup Å og sammenløbet sker ved Hagebro, hvor fiskeretten er fra Staulund og til udløb ved Hagebro. Spændende bæk- og havørred fiskeri. Prøv en skumbille fisket opstrøms, og havørreden går amok! Eller blot gå på eventyr og list dig afsted langs åen i uspoleret natur.

Cirka 2,5 kilometer lang strækning syd for Haderup er fredet, som sikrer de landskabelige værdier på begge sider af åen. Fredningen ligger midt i den store flade Karup Hedeslette. Ved Haderis Å ligger sammenblæste klitlandskaber, der i dag er tilgroede, med egekrat.

Kæmpe vandpleje er gjort de senere år med nedlæggelse af dambrug, etablering af gydebanker og genslyngning af tilløb. Opstrøms broen ved Haderup er der anlagt handicap venligt fiskestræk.


Stor Å

Storå, er en 104 km lang vestjysk å, Danmarks næst længste. Den udspringer 70 m.o.h. ved Gludsted Plantage 10 km sydøst for Ikast og løber til Felsted Kog i Nissum.

Storå er kendt for havørreder og ikke mindst laksen. Hvert år landes der mange laks over 10 kg. Meget godt fiskevand fra Herning kommunegrænsen til Holstebro opstrøms til Nybro ved Ørre. Omkring Hodsager og Brohus ligger åen i dens naturlige leje i en smuk ådal. På fiskevandet fanges vilde bækørreder, samt havørreder og laks.

Desuden huser vandet den fredede stalling. Et stykke vandløb der ikke fiskes ret meget, og som sikkert skyldes at dette ligger opstrøms vandkraftværket i Holstebro.


For regler og yderligere information se på mv-lf.dk.


Se kort over MV-LF's fiskevand ved Karup Å.

Fish types

Trout
Seatrout
Grayling