Lerkenfeld Å
Sportsfiskerforeningen Pirken

Scattered clouds 13° C

Go to products
DSCF4606 copy.jpg
Season: 01/03 to 15/11


Sportsfiskerforeningen Pirken råder nu over ca. 20 km. dejlig fiskevand ved Lerkenfeld å. 


Fiskevand:

Lerkenfeld Å udspringer ved Mejlby syd for Rold Skov, og den udmunder efter et løb på godt 30 km i Louns Bredning i Limfjorden.

Lerkenfeld Å løber gennem et typisk, og meget smukt, Himmerlandsk landskab: tætte bakker, og i en relativt smal ådal på langt størstedelen af sit løb.

Åen er er en rigtig ørred å og højt kvalificeret som biotop for ørredens gydning og opvækst.

Bredde er 6-10 meter med moderat til jævn strøm.

Åen er meget varieret med ureguleret åløb og dybe huller. 

Foreningen har 4 fiskehytter ved åen. Kællingtand-hytten på det øvre stykke, Skov-hytten og Søkbæk-hytten på de nedre stykker og ASF hytte på det yderste. Her kan etableres base under fiskeriet og madpakken indtages i tørvejr. 

Fiskearter:

Her er havørred, bækørred,

Desuden kan du i det tidlige forår

og det sene efterår træffe fine

Limfjords-steelheads i Lerkenfeld Å.For info og regler se: www.pirken.dk

Kort overfiskevand

Rules and regulations

Fish types

Trout
Seatrout

Find your way