Kongeåen, Sneum å, Holsted å, Varde å, Grindsted å og Ansager å - Sydvestjydsk
Sydvestjysk Sportsfiskerforening

Go to products
Kongeaaen.jpg
Season: 16/04 to 31/10Mindstemål:

Laks 40 cm Havørred 40 cm Gedde 60 cm Aborre 20 cm Ål 45 cm


Kvote-information:

Laksekvote se Hjemmesiden:http://www.sydvestjydsk.dk/


Fangstbegrænsning:

Laks: Se lakseregler på hjemmesiden. Havørred: 3 stk. pr. dag. Stalling og Bækørred: Totalfredet


Lokale fiskeregler

Se under Laksefredning på hjemmesiden:http://www.sydvestjydsk.dk/


Parkering:

Brug foreningens officielle P pladser. Find kortmateriale over fiskevand ved at følge dette link.

Bemærk kortet åbner i et nyt vindue.


Adfærd og færdsel:

Vi gør opmærksom på, at det er forbudt for medlemmer i SSF og kortløsere i SSFs vande, at røre ved ruserne i åerne, da det er anden mands ejendom. Hvis man mener at de er ulovlige skal man henvende sig til Fiskerikontrollen i Fredericia på Tlf.: 3395 8000 (9.00 – 16.00) 7218 5609 (døgnvagt)


Kontakt:

Opsyn: Esben Bøgh 24943849

Hjemmeside:http://www.sydvestjydsk.dk/

Fish types

Perch
Trout
Pike
Seatrout
Salmon
Grayling