Gudenå
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Scattered clouds 13° C

Go to products
Gudenå banner.jpg
Season: 01/04 to 31/10


Du finder vores kortbog her

 

Børn

Børn under 12 år fisker gratis i foreningens fiskevande. Børn under 16 år fisker gratis ifølge medlem eller voksen med dagkort.

 

Depositum

Alle kort pålægges et depositum på 50 kr. som automatisk tilbageføres når du senest 5 dage efter turen oplyser, om du har fanget noget eller ej (dette skal ske på fiskekort.dk). Husk alle fangster OGSÅ skal indberettes på foreningens hjemmeside. Det gøres via et link, som du modtager på email sammen med din kvittering. Husk derfor at indtaste en korrekt email-adresse. 

 

Fangstbegrænsning

Det tilladt at hjemtage 2 Laks pr. dagkort men max. 5 pr. sæson


VIGTIGT - Havørreden er fredet på BSF's vand og skal genudsættes. Håndter fisken så den har de optimale betingelser for overlevelse (afkrogning i vandet - ingen trofæfoto)


Fangstrapportering

For laks er der tvunget fangstrapportering (samme døgn som den er fanget ), men det er god stil at indrapportere alle fangster da det giver foreningen et unikt indblik i sammensætning af de forskellige arter. Fangstrapporten er her.

 

Lokale fiskeregler

Det er kortholders ansvar at sætte sig ind i regulativet som beskrives under vedtægter på foreningens hjemmeside.

 

Ordensregler

Fiskekort skal bæres synligt og skilte skal respekteres. Der skal udøves bevægeligt fiskeri (medefiskeri undtaget).


Kun parkering på foreningens p-pladser med overholdelse af de begrænsninger, der kan være enkelte steder.


Hensynsfuld kørsel - max. 20 km/t - på grus- og markveje til p-pladserne.


I øvrigt forventes det, at medlemmer og dagkortfiskere udviser en hensynsfuld adfærd baseret på almindelig sund fornuft.


Skulle man ved et uheld forvolde skade på andres ejendom under udøvelse af fiskeri, skal man henvende sig til foreningen, som så vil undersøge, om skaden kan dækkes gennem Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring.


Overnatnings muligheder

Her er en liste over muligheder for overnatning i området.

Fish types

Perch
Pike
Seatrout
Salmon
Rimte

Find your way