Binderup Å
Lystfiskeriforeningen Binderup Aa

Go to products
Binderup billede.jpeg

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa

Lystfiskeriforeningen Binderup Aa råder over ca. 15 km. fiskevand i Binderup Å og har desuden fiskeret ved ca. 2 km. af Sønderup Å. Begge vandløb er på strækningerne stort set uregulerede og løber gennem to meget smukke ådale. Naturoplevelsen er en væsentlig del af at færdes langs disse vandløb.

Både i Binderup og Sønderup er der et godt fiskeri efter havørred. Binderup Å var tidligere kendt for sin bestand af store bækørreder, og foreningen har de seneste år gjort et stort arbejde med at genskabe bækørredfiskeriet. Begge vandløb kan i majfluesæsonen byde på et sjovt og spændende fiskeri.

Vi er 165 medlemmer i foreningen, men der er sjældent trængsel ved åerne og altid mulighed for at finde et sted at fiske uforstyrret af andre. Vi forventer, at medlemmer tager aktivt del i foreningens arbejde med at passe vore fire hytter, vedligeholde spange og overgange og deltage i vandløbsrestaurering. Langs de mest populære strækninger ryddes der stier, og vi har gode muligheder for fiskere, der ikke er så godt gående.

Medlemmer har mulighed for at invitere gæster med til åen på et gæstekort, der kun kan købes af medlemmer.

Vi sælger ikke dagkort, og nye medlemmer optages kun ved personlig henvendelse til foreningen. Du kan finde mere information om kontingent, optagelse og fiskevand på www.lbaa.dk og http://binderupaa.dk


Fish types

Trout
Seatrout