Karup Å
Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn

Clear sky 10° C

Go to products
Wilfred.JPG
Emier.JPG
Season: 01/03 to 31/10

Karup Å har altid været et attraktivt fiskevand, - et fiskevand som mange danske lystfiskere har eller ønsker at stifte bekendtskab med. Det er åens store havørreder der trækker, og generelt er fangsterne med en pæn gennemsnitsvægt.


Dagkortet gælder til hele foreningens dagkortvand. Med andre ord – et dagkort = 50 km. åbred. Det kan ikke være lettere. Enkelte stræk er dog forbeholdt foreningens medlemmer.


LFSO er en forening med stor vægt på det sociale, og foreningens medlemmer yder en stor indsats med vedligeholdelse af vores klubhuse og langs åen med skæring af siv og udlægning af gangbroer. Vi har også en velbesøgt seniorklub, som mødes en gang om måneden med fremmøde af 50-60 medlemmer.


Du kan indmelde dig på vores hjemmeside, www.lfso.dk Hjemmesiden er også opdateret med fangster, idet man skal indberette fangst indenfor 48 timer.


Der er også opdateringer på foreningens Facebook side omkring fiskeriet og meget andet. Der er Link til Facebook på foreningens hjemmeside.



Kort over fiskevand findes på www.lfso.dk - » FISKEVAND - Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn (lfso.dk)

Fish types

Trout
Seatrout